Unicode tổ hợp hay dựng sẵn trong Word 2007

Có lẽ bạn chỉ cần Unicode tổ hợp khi bạn muốn xài style có kiểu chữ dạng ? (không biết tên, LaTeX gọi là smallcap, dạng giống như chữ “Dựng sẵn” và “Tổ hợp” trong hình dưới).

image

Word tạo ra chữ smallcap bằng cách thu các chữ in hoa nhỏ lại một chút. Ví dụ, chữ “Dựng sẵn” trong style thường là “Dựng sẵn”, khi bạn (theo ý thích) chuyển sang smallcap, Word sẽ lấy chữ viết hoa tương ứng (ví dụ, dạng viết hoa tương ứng của “ự” là “Ự”) thu nhỏ lại, nhưng vì Word không biết chữ “ự” (gồm chữ “ư” và dấu nặng) viết hoa sao, cho nên nó vẫn để “ự” thay vì “Ự”. Với Unicode tổ hợp, Word sẽ viết hoa chữ cái (“ư” thành “Ư”), rồi ghép thêm dấu nặng vào, cho nên smallcap cho tổ hợp chạy tốt.

Nếu bạn thấy rắc rối, thì nên dùng Unicode dựng sẵn và tránh xa các template có kiểu chữ smallcap ra. Hơn nữa, các chương trình gõ tiếng Việt thường mặc định dùng Unicode dựng sẵn, nếu bạn muốn dùng Unicode tổ hợp thì phải lưu ý cả những người cùng soạn thảo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s