Ví dụ về Test-Driven Development

Đây là một số ví dụ về Test-Driven Development mà mình đã tập hợp được.

Ngắn:

  • Chapter 6 – Agile principles, patterns, and practices in C# – by Martin C. Robert, Martin Micah. Khá thú vị. Xem online tại đây.
  • Phần 3, 4, 5 của Craftsman.

Trung bình:

  • Part I – Test-Driven Development by example – Kent Beck.
  • Part III – Test-Driven Development: A practical guide – David Astels.
  • Phần 6, 7, 8, 9, 10 của Craftsman.

Dài:

  • Part II – Test-Driven Development in Microsoft .NET – James W. Newkirk, Alexei A. Vorontsov.
  • Part III – Growing object-oriented software, guided by test – Steve Freeman, Nat Pryce.

Đặc biệt, nếu bạn có thời gian, không thể bỏ qua bộ Craftsman.

Advertisements

2 thoughts on “Ví dụ về Test-Driven Development

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s