Khác nhau giữa kiến trúc phân lớp (layered) và kiến trúc n-tier

(Cập nhật: Chuyển tới đọc bài này thay vì đọc tiếp phần ở dưới.)

HM thấy trên mạng có một số người hỏi về kiến trúc phân lớp (layered) và kiến trúc n-tier. Cũng như nhiều khái niệm khác, nếu tỉ mỉ đi vào chi tiết thì chắc không có định nghĩa thống nhất, tuy nhiên nếu để nắm ý tưởng chung, thì có lẽ tốt nhất là xem "Microsoft application architecture guide" (Microsoft viết mà sai thì chịu thôi :D). Tải miễn phí tại Microsoft, hoặc đọc trong mục patterns & practices của MSDN. Dưới đây tóm lược các ý chính:

Kiến trúc phân lớp nhóm các chức năng liên quan đến nhau trong từng lớp (layer). Các chức năng ở một lớp khi làm nhiệm vụ của mình có thể sử dụng các chức năng mà lớp dưới nó cung cấp. Có hai dạng

  • Strict layering: Lớp trên chỉ liên hệ với lớp ở ngay dưới nó.
  • Relaxed layering: Lớp trên có thể liên hệ với nhiều lớp dưới nó.

Khi nói về kiến trúc phân lớp, chúng ta nói về cách tổ chức luận lí của code, ví dụ thông qua các package, namespace, module, v.v. Không hề có gì gợi ý rằng các lớp phải chạy trên các máy khác nhau, hay thậm chí trong các process khác nhau.

Tier là nơi các lớp chạy. Các tier phải tách biệt với nhau về memory space. Nhưng cũng không có nghĩa là các tier phải chạy trên các máy khác nhau. Trong hệ điều hành, các process tách biệt với nhau về memory space, cho nên nếu bạn có một chương trình với hai lớp Presentation và Business Services chạy trên hai process giao tiếp với nhau dùng Web services thì bạn cũng đã có một hệ thống 2-tier rồi.

Các lớp có thể ở cùng một một tier, hoặc được phân tán trên nhiều tier (n-tier). Vậy một tier có thể có nhiều lớp. Tuy nhiên, thông thường với các hệ thống lớn, các tier sẽ không ở trên cùng một máy vật lí, vì các lí do về performance, scalability, fault tolerance, security v.v.

Advertisements

One thought on “Khác nhau giữa kiến trúc phân lớp (layered) và kiến trúc n-tier

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s