Môn Lập trình hướng đối tượng

Không biết vào thời điểm này thì đưa mấy bài kiểu này nên có an toàn không nhỉ :D.

Tháng trước HM có chat với một người bạn và nhận được một câu trong đề thi giữa kì môn Lập trình hướng đối tượng như sau:

Trong C++ câu lệnh ClassB CB = new ClassB() tạo ra đối tượng trong vùng nhớ: a. heap b. stack c. static d. tất cả đều sai

Và HM nhận ra đã hai năm kể từ khi học xong môn này, nó vẫn chả thay đổi gì cả. Câu hỏi trên thì dính dáng gì đến OOP? Khi xưa thi môn này HM cũng gặp những câu hỏi khiến người ta có cảm giác đây là môn “Lập trình OOP, Java, và C++ cóp nhặt”.

Theo ý kiến của HM (và HM không phải là giáo viên), một môn Lập trình hướng đối tượng nếu được dạy, cần phải thể hiện được:

  • OOP là một paradigm, các ngôn ngữ chỉ là implementation.
  • Các khái niệm về encapsulation, inheritance, polymorphism, overriding, v.v
  • Giới thiệu qua về các implementation khác nhau cho những khái niệm trên.
  • Các nguyên lí khi thiết kế hướng đối tượng, và một dự án lớn áp dụng được nhiều nguyên lí này thì rất tuyệt. Tuyệt hơn nữa nếu nó sử dụng lại bài tập lớn của môn học trước dành cho sinh viên mới, vì nó sẽ tạo ra sự đối chiếu. Môn Lập trình hướng đối tượng khi HM học không dạy cái này, và cũng chỉ đưa ra các bài thực hành dạng copy-paste, chạy có thể được có thể không, và hoàn toàn không minh họa gì cho các nguyên lí OOP.

Thực sự cảm thấy rất tiếc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s