Value type và reference type trong C#

(Cập nhật: Trong C# in depth (2nd edition) có một phần thảo luận chi tiết về vấn đề này, nếu bạn quan tâm thì nên tham khảo, đừng đọc phần dưới.)

Hôm nọ vào diễn đàn nào đấy thấy giải thích sự khác nhau giữa value type và reference type trong C#. Đại loại là biến value type nằm trên stack, biến reference type nằm trên heap. Có lẽ suy nghĩ này ảnh hưởng từ C/C++ gì đó chăng, nhưng nói chung là không chính xác. Về các đặc điểm của value type và reference type, MSDN đã trình bày đầy đủ, nên ở đây không lặp lại nữa. Quay lại chuyện stack và heap. Giả sử như ý trên đúng, tức là object tạo từ class nằm trên heap. Nếu object này có field int là value type, thì field này nằm ở đâu? Theo như ý trên thì nó nằm ở stack. Object nằm trên heap mà field nằm ở stack thì cũng hơi lạ nhỉ.

Thực ra, tôi nghĩ cái ý tưởng về stack và heap không đúng mà cũng chẳng sai. Vấn đề là, nó thuộc về hiện thực của CLR, và chúng ta không thể và cũng không cần biết chuyện nó lưu trữ các giá trị như thế nào. Việc chúng ta cần quan tâm chỉ là các tính chất và hành vi của chúng mà thôi.

Không phải chỉ C#, ngay cả với C++ thì việc sử dụng khái niệm stack và heap cũng là không cần thiết và có vẻ không chuẩn. Cụ thể thế nào thì các bạn có thể tìm hiểu thêm các khái niệm automatic storage, static storage, and dynamic storage (chẳng hạn, trong quyển C++ primer plus, đây cũng là một quyển rất tốt về C++).

Advertisements

3 thoughts on “Value type và reference type trong C#

  1. —-
    Theo như lời tác giả trong Video trên : “The value of p.Age IS STORED ON THE HEAP inside the memory reserved for all the members of the Person class instance.”

  2. “Nếu object này có field int là value type, thì field này nằm ở đâu?” Nằm ở Heap!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s