Nói không

Nói với quản lí rằng không có đủ thời gian để hoàn thành một công việc là một trong những kĩ năng tôi muốn có nhất sau gần một năm đi làm. Hoặc bạn phải lựa chọn giữa trễ hạn và sống trong lo lắng vì chất lượng của những thứ mình tạo ra.

Trong ngành này dường như làm kịp thời hạn là một cái gì đó xa xỉ. Tất nhiên mọi thứ cũng có giới hạn của nó, quản lí thì có quản lí ở cao hơn, quản lí ở cao hơn thì có khách hàng, khách hàng thì có thị trường, v.v. Cho nên không phải cứ cái gì cũng nói không kịp là được.

Công bằng mà nói, không cứ gì phát triển phần mềm, mà nói chung bạn không thể có đủ thời gian để làm tất cả mọi việc, nhưng bạn có thể có thời gian để làm những việc quan trọng nhất. Vì vậy làm không kịp cũng là một biểu hiện của tính yếu kém trong việc ước lượng thời gian và đánh giá kế hoạch.

Nói như thế có nghĩa là việc nói không với người quản lí không phải chỉ đơn giản là thu hết can đảm lại mà nói. Chính xác hơn can đảm không có vai trò gì ở đây cả. Bạn phải tính toán được và chấp nhận rằng bạn không có đủ thời gian, phải thấy được việc gì cần làm với chất lượng ở mức độ hợp lí, và phải chọn lấy những giải pháp thỏa hiệp nhất. Càng nhiều thông tin và lựa chọn thì người quản lí sẽ càng dễ tiếp thu ý kiến của bạn. Vậy là kĩ năng nói không phụ thuộc vào khả năng ước lượng, nắm vấn đề và kiến thức và các giải pháp.

Khi biết nói không rồi có lẽ tôi sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

One thought on “Nói không

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s